Kdo může využívat služeb sítě TopNET?

Geodézie

Přesné RTK korekce poskytované sítí TopNET jsou především určeny pro širokou geodetickou veřejnost, počínaje malými geodetickými firmami a konče geodetickými složkami státních organizací. Kromě korekcí pro měření v reálném čase poskytuje síť Topnet pro geodetické firmy rovněž možnost stahování měřených GNSS dat ve formátu RINEX.
Nabídka GNSS přijímačů Topcon

Stavebnictví

Rychlým rozvojem GNSS technologií se otevřely možnosti využití síťových služeb i ve stavebnictví. Kromě klasického RTK měření a vytyčování na stavbách je možné GNSS korekcí generovaných sítí TopNET využít při 3D řízení zemních strojů jako jsou buldozery, gradery a bagry pomocí GPS.
Nabídka řídících systémů Topcon pro zemní stroje

Přesné zemědělství

Prudký rozvoj GNSS technologií se nevyhnul ani zemědělství, kde vznikla nová technologická oblast nazvaná Přesné zemědělství, využívající jak méně přesné DGNSS korekce, tak přesné RTK korekce pro řízení různých druhů zemědělských strojů. Speciální využití přesných korekcí je pak při určování nebo kontrolním měření ploch půdních bloků.
Nabídka řídících systémů Topcon pro přesné zemědělství

GIS aplikace

Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí pro využití GNSS přijímačů je oblast geografických informačních systémů GIS. Stoupající požadavky na zvýšování přesnosti v určení polohy objektů v GIS se dají jednoduše splnit využíváním GNSS přijímačů s příjmem DGNSS nebo RTK korekcí ze sítě TopNET. Informační systémy správců inženýrských sítí, městské informační systémy, účelové informační systémy jsou jenom malou ukázkou možných oblastí využití přesných GIS
Nabídka GIS GNSS přijímačů Topcon