Typy přístupových bodů

Jak volit typy korekcí dle přístupových bodů (mountpointů) zobrazených v NTRIP klientovi ve vašem kontroléru

IP : 77.240.179.190
Port: 8006

případně

DNS: topnet.gb-geodezie.cz
Port: 8006

 

DGNSS korekce (submetrová přesnost)

DGNSS manuální výběr přístupových bodů ze seznamu např. přístup.body TRAD, TBRD

DGNSS automatický výběr nejbližší stanice poskytující DGNSS korekce (přístupový bod NDGS).

 

Přesné RTK korekce (cm přesnost)

Při výběru přesných RTK korekcí je možné vybrat ze tří možností přístupů.

  • Manuální výběr přístupového bodu ze zobrazeného seznamu např. TBEN , TPRA apod. Formát korekcí RTCM 2.3
  • Automatický výběr nejbližšího připoj. bodu NAU2 (RTCM 2.3) NAU3 (RTCM 3.0). Při výběru těchto přístupových bodů bude Váš Rover automaticky přijímat korekční data z nejbližší aktivní referenční stanice sítě TopNET
  • Síťové RTK připojovací body NVR2 (RTCM 2.3) NVR3 (RTCM 3.0) VRS3 (RTCM 3.0) VCMR (CMR+). TopNET sbírá data ze všech dostupných referenčních stanic a vytváří korekční pole, kde mohou být pro libovolný bod uvnitř toho pole vypočítány přesné hodnoty. Z těchto korekcí a souřadnic polohy uživatele poslané Rover přijímačem (standard NMEA-0183 GGA zpráva), TopNET simuluje referenční stanici umístěnou poblíž Rover přijímače.